Monday, February 17, 2020
Home Tags Kata Bijak Sahabat Nabi

Tag: Kata Bijak Sahabat Nabi

23+ Kata Mutiara Islam Utsman Bin Affan, Sang Pemilik Dua Cahaya

Kata Mutiara Islam Utsman Bin Affan - Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Utsman lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh....

65+ Kata Bijak Islam Umar bin Khattab, Al-Faruq yang Tegas dan...

Kata bijak islam Umar bin Khattab - Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat terhormat dari suku Quraisy. Ia adalah putra dari pasangan Al-Khathab...

35+ Kata Bijak Islam Abu Bakar Al-Shiddiq, Sang Pembela Rasulullah

Kata Bijak Islam Abu Bakar Al-Shiddiq - Abu Bakar termasuk dari As-Sabiqunal Awwalun, para pelopor kaum muslimin yang pertama. Ia adalah orang sangat memercayai...